• About Cümleleri
 • Almanca Cümleleri
 • Already Cümleleri
 • Although Cümleleri
 • Amaç Sonuç Cümleleri
 • And Cümleleri
 • Any Cümleleri
 • As Cümleleri
 • Ask Cümleleri
 • Ayrılık Cümleleri
 • Because Cümleleri
 • Before Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri
 • Can Cümleleri
 • Can Soru Cümleleri
 • Çeviri Cümleleri
 • Chat Cümleleri
 • Comparative Cümleleri
 • Comparatives Cümleleri
 • Could Cümleleri
 • Dilek Cümleleri
 • Does Cümleleri
 • Dostluk Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • En Güzel Aşk Cümleleri
 • Enough Cümleleri
 • Ever Cümleleri
 • Fiil Cümleleri
 • For Cümleleri
 • Fransızca Cümleleri
 • Geçmiş Zaman Cümleleri
 • Gelecek Zaman Cümleleri
 • Going To Cümleleri
 • Güzel Aşk Cümleleri
 • Haber Cümleleri
 • Have To Cümleleri
 • How Many Cümleleri
 • İf Cümleleri
 • İltifat Cümleleri
 • İn Case Cümleleri
 • İngilizce Cümleleri
 • İn Spite Of Cümleleri
 • İsim Cümleleri
 • İstek Cümleleri
 • Just Cümleleri
 • Kalıp Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Kelime Cümleleri
 • Kısa Aşk Cümleleri
 • Konuşma Cümleleri
 • Koşul Cümleleri
 • Like Cümleleri
 • Many Cümleleri
 • Mesaj Cümleleri
 • More Cümleleri
 • Msn Cümleleri
 • Much Cümleleri
 • Must Cümleleri
 • Neden Sonuç Cümleleri
 • Neither Cümleleri
 • Never Cümleleri
 • Olumlu Soru Cümleleri
 • Olumsuz Emir Cümleleri
 • Olumsuz Soru Cümleleri
 • Öneri Cümleleri
 • Örnek Soru Cümleleri
 • Özlem Cümleleri
 • Passive Cümle
 • Past Cümleleri
 • Past Tense Cümleleri
 • Past Tense Soru Cümleleri
 • Perfect Cümleleri
 • Perfect Tense Cümleleri
 • Prefer Cümleleri
 • Present Perfect Tense
 • Present Tense Cümleleri
 • Problem Cümleleri
 • Rap Cümleleri
 • Reklam Cümleleri
 • Relative Clause Cümleleri
 • Rica Cümleleri
 • Şart Cümleleri
 • Sebep Sonuç Cümleleri
 • Select Cümleleri
 • Sevgi Cümleleri
 • Shall Cümleleri
 • Should Cümleleri
 • Should Soru Cümleleri
 • Sıfat Cümleleri
 • Şiir Cümleleri
 • Şimdiki Zaman Cümleleri
 • Simple Past Cümleleri
 • Since Cümleleri
 • Since For Cümleleri
 • So Cümleleri
 • Soru Cümleleri
 • So That Cümleleri
 • Sözlük Cümleleri
 • Such Cümleleri
 • Such That Cümleleri
 • Superlative Cümleleri
 • Superlatives Cümleleri
 • Tanışma Cümleleri
 • Tavsiye Cümleleri
 • Tercüme Cümleleri
 • The Same As Cümleleri
 • There Are Cümleleri
 • Too Cümleleri
 • Türkçe Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Used To Cümleleri
 • Want Cümleleri
 • Was Cümleleri
 • Were Cümleleri
 • When Cümleleri
 • When Soru Cümleleri
 • When While Cümleleri
 • Which Cümleleri
 • While Cümleleri
 • Who Cümleleri
 • Why Cümleleri
 • Will Cümleleri
 • Yet Cümleleri
 • Zaman Cümleleri
 • Zamir Cümleleri
 • Zarf Cümleleri
 • going to cümleleri

  Aslında "be going to" bir dilbilgisi zamanından çok kalıptır. Türkçe tam karşılığı olmasa da yakın gelecek zamanı ifade eder. Bu yüzden planlı bir niyeti yansıtır. Bu kalıp "be" fiilinin şahıs zamirine göre çekiminin ardından fiilin mastar halini alır. Fiil çekimi şöyledir:

  I am going
  you are going
  he is going
  she is going
  it is going
  we are going
  you are going
  they are going

  Aşağıda "going to" cümle örneklerini bulacaksınız:


  She is going to stay. --> O kalacak.

  I am not going to sit down. --> Oturmayacağım.

  Are you going to go? --> Gidecek misin?

  It is going to rain. --> Yağmur yağacak.

  He is going to spend his vacation in Hawaii. --> Tatilini Hawai'de geçirecek.

  We are going to meet each other tonight at 6:00 PM. --> Bu gece 18'de buluşacağız.

  When are we going to meet again? --> Tekrar ne zaman buluşacağız?

  Are you going to help me? --> Bana yardım edecek misiniz?

  They are going to sell their old car. --> Eski arabalarını satacaklar.

  I am going to give you a present now. --> Sana şimdi bir hediye verecegim.

  I am going to be sick. --> Hasta olacağım.

  I am not going to study . --> Çalışmayacağım.

  The party is going to be a very interesting. --> Parti çok ilginç olacak.

  I'm going to open the door. --> Kapıya ben bakarım.

  They are not going to wait for us. --> Onlar bizi beklemeyecekler.

  Ali is not going to spend the weekend in Uludağ. --> Ali hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmeyecek.

  Ayşe is not going to tell you a story. --> Ayşe size bir hikaye anlatmayacak.

  She is not going to cook today. --> O, bugün yemek pişirmeyecek.

  Are you going to sleep? --> Uyuyacak mısın?

  I'm going to make some sandwiches. --> Sana biraz sandviç hazırlıyım.

  Who is going to make Jale's birthday cake. --> Jale'nin doğumgünü pastasını kim yapacak?

  She is going to cook. --> O yemek pişirecek.

  Why are you going to read that book? --> O kitabı niçin okuyacaksınız?

  Are you going to come with me? --> Benimle gelecek misiniz?

  I am going to see you soon. --> Seni yakında göreceğim.

  She is going to meet her boss. --> Patronuyla görüşecek.

  They are going to appear on TV. --> Televizyona çıkacaklar.

  He is going to sell his house. --> Evini satacak

  They are going to make a meeting. --> Toplantı yapacaklar.

  We're going to be friends. --> Arkadaş olacağız.

  She is going to make a big cake. --> Büyük bir pasta yapacak.

  I'm going to fire him. --> Onu mutlaka işten atacağım.

  She is going to turn me down. --> Beni kesinlikle reddedecek.

  You are going to regret for this. --> Bunu yaptığına mutlaka pişman olacaksın.

  She is going to have a baby. --> Onun bir bebeği olacak.

  I am going to change my school. --> Okulumu değiştireceğim.

  He is going to change his job. --> O işini değiştirecek.

  She is going to buy a new car. --> O yeni bir otomobil alacak.

   
  Bilgisayar Kursu Ankara